Over

Generation What is een interactief programma geproduceerd door France Télévisions, Upian en Yami 2, in samenwerking met de EBU en 16 andere Europese omroepen. In de essentie is het project het vervolg van Génération Quoi, een grootschalig onderzoek dat is uitgevoerd in 2013 in Frankrijk om een portret te schetsen van de huidige generatie 15- tot 34-jarigen. Dit keer hebben 12 andere landen zich bij het project aangesloten om van het project een Europees evenement te maken: Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Portugal, Italië, Ierland, Luxemburg, Griekenland, Nederland, Wales (UK) en Tsjechië.

 

Het project is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Een online vragenlijst. Beschikbaar in alle deelnemende Europese landen en gecreëerd met behulp van sociologen. Het doel van deze vragenlijst is om de ambities, verwachtingen en angsten van deze generatie in beeld te brengen.
  • Documentaires en een statistisch portret van de Nederlandse jeugd. Deze bestaat uit hun overtuigingen en visie op verschillende onderwerpen. De overtuigingen van de Nederlandse jeugd worden continu live aangevuld door de data die wordt verzameld via de vragenlijst.
  • Een documentaire en statistisch portret van de Europese jeugd. Deze bestaat wederom uit hun overtuigingen en visie op verschillende onderwerpen maar ditmaal uit alle deelnemende landen. Ook worden de overtuigingen van de Europese jeugd continu live aangevuld door de data die wordt verzameld via de vragenlijst. Daarnaast kunnen de antwoorden per land worden vergeleken met behulp van een infographic die de antwoorden per land weergeeft.

 

Worden mijn antwoorden vertrouwelijk behandeld?

Zeker weten! Ten eerste vragen we daarom niet naar je naam. Informatie over je leeftijd, gender, locatie en details over je studie of baan worden enkel gevraagd voor statistische doeleinden. Dit helpt ons om zo accuraat mogelijk het portret te schetsen van een hele generatie. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om uit te vinden hoeveel studenten in Amsterdam moeten werken om hun studie te kunnen betalen Op deze manier kunnen we ook inschatten hoeveel jongeren die werken én jonger zijn dan 23 jaar zich ondergewaardeerd voelen.

 

De eerste data die we verzamelen door middel van de beantwoording van de beginvragen wordt onafhankelijk gesorteerd en niet gekoppeld aan een element dat jou mogelijk als persoon zou kunnen identificeren. En als je ervoor kiest om je te registreren met je e-mailadres dan zal deze alleen worden gekoppeld aan je antwoorden zodat je deze weer terug kan vinden om de vragenlijst op een later tijdstip verder in te vullen.

 

Tot slot zal de informatie die je hebt gegeven op deze website niet worden gecommuniceerd naar derde partijen. Ook zal geen van deze informatie publiekelijk worden gemaakt in een andere vorm dan de resultaten van de vragenlijst.

 

Hoe werkt het portret?

Om het mogelijk te maken een compleet portret te schetsen van de huidige generatie 15- tot 34-jarigen, is gekozen voor een stapsgewijze benadering: 

  • Een kwantitatieve benadering, gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst
  • Een kwalitatieve benadering, gebaseerd op de (web)documentaires
  • Een vergelijkende benadering, gebaseerd op het Europese aspect van het project, hieronder vallen de video’s en interactieve infographic

 

1) Vragenlijstresultaten

Alle antwoorden die zijn gegeven op de 149 vragen zijn bewaard en kunnen live worden bekeken. Dit houdt in dat het aantal antwoorden dat is gegeven (en dus de resultaten) op een bepaalde vraag kan variëren per tijdstip. Daarnaast is de data die is verzameld met behulp van de vragenlijst onbewerkt, deze is niet statistisch zwaarder gemaakt om de aantallen respondenten en antwoorden op een bepaalde manier te herverdelen om zo de representativiteit te bevorderen.  

 

Om dit beter uit te leggen kijken we naar een concreet voorbeeld: als de antwoorden op de vraag “Ben je optimistisch over de toekomst?” een verdeling laten zien van 78% “Ja” en 22% “Nee” betekent dit simpelweg dat van de 3122 mensen die de antwoorden tot dan toe hebben beantwoord 2435 “Ja” hebben geantwoord en 687 “Nee.” De respondenten die deze vraag hebben overgeslagen (door op volgende vraag te klikken) zijn niet meegenomen in deze getallen. Ook de leeftijd, sekse, locatie of sociaal-professionele categorie van deze respondenten is niet meegenomen, dit zou normaal wel het geval zijn bij grote instituten die vragenlijsten uitvoeren.

 

Het is daarom incorrect om te zeggen “78% van de Europeanen is optimistisch over hun toekomst,” of “78% van de jongeren is optimistisch over hun toekomst,” maar er kan wel gezegd worden dat “78% van de respondenten optimistisch is over hun toekomst.” Er zijn echter wel filters beschikbaar om bepaalde resultaten te duiden volgens bepaalde criteria. Daarom kan een opinie gevormd worden over bepaalde trends die zichtbaar zijn in de antwoorden.

 

Je kan alle antwoorden hier bekijken (Nederland) en hier (Europa).

 

2) (Web)documentaires

We hebben de vragenlijst opgesplitst in 21 thema’s, deze thema’s variëren van economische crisis tot liefde en van relaties met ouders tot ongelijkheid in de wereld.

 

Bij elk thema hoort een (web)documentaire die de personages uit jouw land laat zien. De personages uit alle landen beantwoorden dezelfde vragen als de internetgebruikers die de vragenlijst invullen. Alle reacties, vragen, twijfels of overtuigingen van de personages worden in de (web)documentaire getoond. De (web)documentaires worden op hun beurt weer versterkt door de data die wordt verzameld met behulp van de vragenlijst. Als je je hebt geregistreerd met je e-mailadres wordt er daarnaast een dynamisch beeld van je antwoorden getoond, dit geeft je de mogelijkheid om jouw antwoorden te vergelijken met alle antwoorden die zijn gegeven.

 

Omdat sommige vragen uit de vragenlijst zijn gewijzigd nadat de (web)documentaires zijn opgenomen, komt het soms voor dat de personages in de (web)documentaires niet exact hetzelfde antwoorden als de internetgebruikers.

 

Als toevoeging op het portret van de jeugd uit jouw land kan je onder het “Europa” tabblad een compilatie vinden van alle Europese webmodules, deze kunnen ook worden bekeken in de vorm van 21 webdocumentaires met dezelfde thema’s als de lokale portretten.

 

Dit gedeelte van de website geeft je de kans om jezelf te vergelijken met de rest van de jongeren in jouw land, maar ook met jongeren in andere landen die hebben deelgenomen aan het project.

 

Je kan de Nederlandse webdocumentaires hier bekijken en de Europese webdocumentaires hier.

 

3) De generatie 18- tot 35 jarigen omschrijven in één woord

Om het portret compleet te maken, hebben we de internetgebruikers die mee hebben gedaan aan de vragenlijst gevraagd hun generatie in één woord te omschrijven. Deze omschrijving moest anders zijn dan “Generatie Y.” “Generatie Facebook,” “Generatie moeilijke tijden,” “De laatste generatie,” gebruikers waren vrij om dit helemaal zelf in te vullen. Zo lang het maar 25 letters was of minder.

 

Je kan alle gegeven suggesties hier vinden.

 

Vragen of commentaar?

 

Neem contact met ons op:

Omroepvereniging BNN-VARA

Wim T. Schippersplein 3

1217 WD Hilversum

088-6766666

Zeghetmaar@bnn.nl