Heeft iedereen een kans in het onderwijssysteem.
0 %
Hier ben ik het volledig mee eens.
0 %
Hier ben ik het in zekere zin mee eens.
0 %
Hier ben ik het niet echt mee eens.
0 %
Hier ben ik het volledig mee oneens.

Het aantal antwoorden dat is gegeven op deze vraag is op dit moment niet veelzeggend genoeg om statistisch van betekenis te zijn.

De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Scroll naar de volgende vraag
 
zorgt het onderwijssysteem voor een goede voorbereiding op de banenmarkt.
0 %
Hier ben ik het volledig mee eens.
0 %
Hier ben ik het in zekere zin mee eens.
0 %
Hier ben ik het niet echt mee eens.
0 %
Hier ben ik het volledig mee oneens.

Het aantal antwoorden dat is gegeven op deze vraag is op dit moment niet veelzeggend genoeg om statistisch van betekenis te zijn.

De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 
Beloont het onderwijssysteem mensen die het verdienen.
0 %
Hier ben ik het volledig mee eens.
0 %
Hier ben ik het in zekere zin mee eens.
0 %
HIer ben ik het niet echt mee eens.
0 %
Hier ben ik het volledig mee oneens.

Het aantal antwoorden dat is gegeven op deze vraag is op dit moment niet veelzeggend genoeg om statistisch van betekenis te zijn.

De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 
Wie is er verantwoordelijk voor het betalen van je vervolgopleiding en stage?
0
%
Ik, door te lenen

0
%
Ik, door te werken
0
%
Bedrijven
0
%
De overheid
0
%
Mijn familie

Het aantal antwoorden dat is gegeven op deze vraag is op dit moment niet veelzeggend genoeg om statistisch van betekenis te zijn.

De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 
Vertrouw je school?
0 %
Helemaal niet
0 %
0 %
0 %
Volledig

Het aantal antwoorden dat is gegeven op deze vraag is op dit moment niet veelzeggend genoeg om statistisch van betekenis te zijn.

De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 
Hoe voel/voelde je je op school?
0
%
Gerespecteerd

0
%
Geen van de bovenstaande opties
0
%
Ongelukkig
0
%
Blij
0
%
Gesteund
0
%
Eenzaam
0
%
Alsof er op me wordt/werd neergekeken

Het aantal antwoorden dat is gegeven op deze vraag is op dit moment niet veelzeggend genoeg om statistisch van betekenis te zijn.

De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd.